Monitor Woonprogramma

Versie: 14 juli 2020

Monitor Woonprogramma

1e fase

Het indienen van woningbouwplannen voor de eerste fase sloot op 1 maart 2020.

Er zijn initiatieven ingediend voor 85 nieuwe woningen. Daarvan zijn drie gerealiseerd, zijn 9 vergunningen verleend en loopt voor 17 woningen de vergunningprocedure.

Cirkeldiagram van het aantal in ontwikkeling zijnde woningen voor permanente bewoning

Aantal in ontwikkeling zijnde woningen voor permanente bewoning ten opzichte van het totaal van +135 te realiseren woningen

Staafdiagram van het aantal woningen verdeeld over het eiland

Aantal woningen verdeeld over het eiland (in voorbereiding ten opzichte van het totaal aantal te realiseren woningen) in west-midden-oost, 1e fase

2e fase

Voor de tweede fase resteerden 50 woningen. Daarvan zijn 12 woningen gelabeld voor WoonFriesland. Voor de overige 38 woningen is een tender uitgeschreven. Op 15 juni 2020 sloot deze tender. De ingediende initiatieven zijn beoordeeld en hiervan konden 17 gehonoreerd worden. Opgeteld betekent dit een toename van 38 woningen. Daarmee is het de nu beschikbare woningbouwruimte van 135 woningen op. Wanneer er initiatieven onverhoopt geen doorgang vinden of wanneer de gemeente van de provincie meer woningbouwruimte krijgt, dan wordt een nieuwe tender uitgeschreven voor nieuwe woningbouwinitiatieven.

Staafdiagram van het aantal woningen verdeeld over het eiland west, midden, oost

Aantal woningen 1e tender, verdeeld over het eiland in west-midden-oost, 2e fase

Top