Verkoop bouwkavels in Ballum

De gemeente Ameland heeft vier bouwkavels ter beschikking voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de Smitteweg in Ballum. De oppervlakten variëren van 249 vierkante meter tot 416 vierkante meter. Heeft u belangstelling en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met vrijdag 13 augustus 2021 voor één of meerdere kavels inschrijven.

Uitgifteregels en voorwaarden

Voor de uitgifte gelden de Uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland en voor de verkoop gelden de Algemene voorwaarden verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’.

Om te weten waaraan getoetst wordt bij de bouw van een woning kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Bij bouwkavel 21 en 22 mogen de bijgebouwen (gekoppeld) tot op de tussenliggende erfgrens worden gebouwd.

Inschrijven

Heeft u belangstelling en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met vrijdag 13 augustus 2021 voor één of meerdere kavels inschrijven door een brief te sturen aan de gemeente Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of door een e-mail te sturen aan info@ameland.nl met daarbij de volgende gegevens:

 • Naam en voorletters;
 • Geboortedatum;
 • Adres en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Samenstelling van het huishouden;
 • Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente Ameland is aangekocht;
 • Antwoord op de vraag of de afgelopen 5 jaar een woning in eigen bezit is geweest;
 • De economische binding (arbeidsovereenkomst, controleerbaar);
 • Indien niet economisch gebonden: antwoord op de vraag of er langdurige maatschappelijke binding is (in de afgelopen 20 jaar minimaal 15 jaar ingeschreven in de gemeente Ameland);
 • Eerste en tweede voorkeur opgeven voor bouwkavel 21 en 22.
 • Voor bouwkavel 19 en 20 komt u alleen in aanmerking door u samen met een andere geïnteresseerde in te schrijven, waarmee u een twee-onder-een-kapwoning gaat bouwen. U dient beide te voldoen aan de inschrijfvoorwaarden.

De kosten voor inschrijving bedragen € 50,- inclusief BTW. Dit geldt alleen als u de afgelopen periode nog geen inschrijfgeld heeft betaald. Op basis van het betaalde inschrijfgeld kunt u opnieuw meedoen aan nog komende inschrijvingen tot en met 31 december 2022.

Inschrijvingen die na vrijdag 13 augustus 2021 binnenkomen kunnen we niet meer in behandeling nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patty de Jong via telefoonnummer (0519) 555 555

Bij meerdere inschrijvingen zal er een loting plaatsvinden op woensdag 1 september 2021. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.

Locaties

Voor de exacte locaties en meer informatie verwijzen we u graag naar de nieuwsbrief die huis aan huis op Ameland is verspreid. De nieuwsbrief kunt u hier inzien:

Top