Beleid inschrijving, toewijzing en huurprijs

Nadere informatie over het inschrijven als woningzoekende, het toewijzen van huurwoningen aan woningzoekenden, over de huurprijzen van de woningen en over de regels vindt u in de volgende documenten:

  • Inschrijvingsbeleid en toewijzingsbeleid

    Woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving kunnen zich inschrijven bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland. De woningzoekende kan zich alleen inschrijven of samen met andere leden die deel uitmaken van het huishouden.

  • Huurprijsbeleid

    In het huurprijsbeleid vindt u informatie over de totstandkoming van de huurprijzen van de huurwoningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland. 

  • Huisvestingsverordening

    In de Huisvestingsverordening van de gemeente Ameland worden onder andere de verschillende begripsbepalingen uit het Toewijzingsbeleid gedefinieerd.

Top