Wonen als speerpunt

De woningmarkt op Terschelling is uit balans. Het is met name voor starters erg moeilijk om een geschikte en betaalbare woning te vinden. En juist onze jeugd willen we graag op Terschelling houden!

Daarom is Wonen als speerpunt in het Eilandakkoord benoemd en heeft de gemeente het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling, Programma+135+ vastgesteld. Met dit programma wordt invulling gegeven aan de ambitie om de komende jaren minimaal 135 woningen op Terschelling te realiseren.

Een deel daarvan zal door de sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland worden gerealiseerd, maar voor een belangrijk deel is het ook aan inwoners van Terschelling. De inwoners krijgen binnen het Woonprogramma de mogelijkheid om op het erf één of meerdere extra woningen te realiseren. Dat kan in de woning zijn, maar ook in een bijgebouw of in een recreatieappartement of door nieuwbouw op het woonperceel of op een invullocatie.

Foto van een huisje in een groen landschap
 

Top