Stand van zaken woonprogramma

 • Januari 2022

  Het realiseren van nieuwe woningen op Terschelling is in volle gang. Zo probeert WoonFriesland de 50 beloofde sociale huurwoningen te realiseren. Ook worden alle 51 particuliere woningen inmiddels voorbereid, vergund of gebouwd. Ook zijn er tijdelijke personeelswoningen geregeld. Lees er meer over in het artikel.

  Lees meer
 • Juni 2021

  Een belangrijk speerpunt van het college is het terugdringen van het woningtekort met 135 woningen. Dit artikel gaat in op de actuele stand van zaken rondom dit project.

  Lees meer
 • Oktober 2020

Top