Ik wil bouwen, wat moet ik doen?

Ik wil woonruimte realiseren voor permanente bewoning of tijdelijke huisvesting van personeel. Waar moet ik beginnen?

De gemeente faciliteert initiatiefnemers voor projecten die binnen het Woonprogramma vallen. De eerste stap van een initiatiefnemer is

dan ook om contact te leggen met de gemeente:

  • Barend van der Veen, Programmamanager Wonen
  • Joost Hellevoort, Ruimtelijke Ordening
  • Frouwke van der Veen, Volkshuisvesting

Email: wonen@terschelling.nl

Foto van het bouwen van een huis

Top