De opgave +135+

Er worden de komende jaren minimaal 135 nieuwe woningen gerealiseerd op Terschelling. Dit aantal is in het Uitvoeringsprogramma Woonvisie +135+ gekoppeld aan de doelgroepen: jongeren (de zogenaamde ‘starters’) en doorstromers. De bedoeling is om meer voor de jongeren te bouwen én voor mensen die bij verhuizing een woning achterlaten voor andere woningzoekenden. Op deze manier wordt de balans op de woningmarkt op Terschelling hersteld.

Cirkeldiagram met verdeling 70 starterswoningen en 65 doorstroom woningen

Van de totaal 135 woningen worden er 70 woningen speciaal voor starters gebouwd. De rest (65 woningen) wordt gebouwd voor de mensen die kunnen doorstromen naar een geschiktere woning en daarbij een woning achterlaten voor andere woningzoekenden.  

Naast woningen voor permanente bewoning zal er voor ongeveer 100-150 personen tijdelijke woonruimte gerealiseerd worden. Voor een deel hiervan is de oude campus in beeld. Ook krijgen bedrijven de mogelijkheid om personeel tijdelijk (maximaal 9 maanden) te huisvesten.

Top