Adviesteam

Voor het Woonprogramma is een Adviesteam geformeerd. Dit team adviseert initiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk stadium over hun initiatief en toetst gedurende het proces ook op ruimtelijke kwaliteit en welstand. Hiermee faciliteert de gemeente de initiatiefnemers optimaal.

In het Adviesteam zitten de volgende personen:

  • Horatius Runia                                 Ruimtelijke ordening
  • Frouwke van der Veen                     Volkshuisvesting
  • Greet Bierema                                  Landschapsarchitect
  • Wout Douwsma                                Stedenbouwkundige/architect
  • Barend van der Veen                        Voorzitter
  • Lidewij van der Kooi                          Secretariaat

Voor het Adviesteam is een Reglement van Orde vastgesteld.

Top