Samenvatting uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in vijf thema’s: Eigen huis op orde, Energie bij eilanders, Duurzaam ondernemen, Samenwerkingen/proeftuin, Duurzaamheid gerelateerde projecten, zoals eigen water, aardgasvrij, circulaire economie, duurzame mobiliteit, versterken biodiversiteit. Ieder jaar evalueren we het uitvoeringsprogramma op basis waarvan we een jaarplan voor het komende jaar opstellen.

Gemeentelijke gebouwen
We willen vanuit de gemeente het goede voorbeeld geven en ondernemers en inwoners helpen een stap te maken. We hebben dakpannen die zonne-energie opwekken aangebracht op  museum ’t Behouden Huys, we verduurzamen ons gemeentehuis door groene energie te gebruiken en stellen een plan op om de overige gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Samen met Optisport maken we het zwembad de Dôbe energiezuiniger.

Duurzame haven
We onderzoeken we de mogelijkheden om te verduurzamen bij de ontwikkeling van het havengebied.

Duurzame mobiliteit
Op het eiland rijden we nog (te) vaak in auto’s die op diesel rijden. Dit is een heel vervuilende brandstof. De gemeente is met ondernemers in gesprek om te kijken of het mogelijk is om blauwe diesel op het eiland te kunnen leveren. Dat is gemaakt van afvalproducten uit de voedingsindustrie en levert daardoor een forse vermindering van de CO2-uitstoot.

Uiteraard geeft de gemeente het goede voorbeeld door zelf waar mogelijk elektrische auto’s te gebruiken.

Waddenzon en -wind
De gemeente onderzoekt wat de beste plekken zijn voor zonne- en windenergie, waarbij we rekening houden met het eilander landschap. Samen met energiecoöperatie Terschelling Energie, andere ondernemers en enthousiaste bewoners kijken we waar de mogelijkheden zijn om de zonnepanelen en windmolens te plaatsen en eilanders daarvan mee te laten profiteren.

Waddenwarmte
In West-Terschelling onderzoeken we hoe we de warmte uit het water in de haven kunnen gebruiken voor de verwarming van de gebouwen aan de haven. Het gebruik van warmte uit water heet aquathermie. Via warmtewisselaars in het water kan de warmte eruit worden gehaald en worden opgeslagen in de ondergrond.

Top