Samen Duurzaam

Op Terschelling gebruiken we steeds meer duurzame energiebronnen voor onze elektriciteit en het verwarmen van onze huizen en bedrijven. Ondernemers spelen  slim in op de duurzaamheidstrend en bewoners isoleren hun huis of plaatsen zonnepanelen. Hierdoor hebben we steeds minder fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine en diesel nodig. Als we minder fossiele brandstoffen gebruiken, stoten we minder broeikasgassen, zoals CO2, uit.

Op Terschelling hebben we als doel dat we in 2023 47% minder CO2 uitstoten dan in 2016. Om dit samen met ondernemers en bewoners voor elkaar te krijgen, heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt met stappen voor eilanders die haalbaar en betaalbaar zijn. De gemeente ondersteunt en helpt waar mogelijk.

  • CO2 monitor

    Hoe ontwikkelt de CO2-uitstoot zich op Terschelling? Liggen we op koers om het doel voor 2023 te realiseren? U vindt het in de CO2 monitor.

  • Samenvatting uitvoeringsprogramma

    Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in vijf thema‚Äôs: Eigen huis op orde, Energie bij eilanders, Duurzaam ondernemen, Samenwerkingen/proeftuin, Duurzaamheid gerelateerde projecten, zoals eigen water, aardgasvrij, circulaire economie, duurzame mobiliteit, versterken biodiversiteit. Ieder jaar evalueren we het uitvoeringsprogramma op basis waarvan we een jaarplan voor het komende jaar opstellen.

    Lees meer
Top