Beleidsstukken

  • Subsidieregeling isolatiemaatregelen

    De belangrijke eerste stap in het verduurzamen van je woning is isoleren. Eilanders kunnen subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Welke maatregelen dit precies zijn worden vermeld in de ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen’.

    Lees meer
  • Uitvoeringsprogramma

    Duurzaamheid staat hoog op de agenda: landelijk, bij de gemeente, bij Terschelling Energie en bij een groot deel van onze bedrijven en inwoners. Het is hoog tijd dat we er werk van gaan maken! Om die reden hebben wij met zoveel mogelijk betrokkenen het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid ’Samen duurzaam’ opgesteld.

    Lees meer
Top