Raadsvergaderingen

De raad vergadert maandelijks, uitgezonderd  het zomerreces. De data van de vergaderingen kunt u vinden in onderstaand vergaderschema.

Wilt u de vergadering bijwonen?
Dat kan. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Dorpsstraat 127). U hoeft zich niet aan te melden: de deur van het gemeentehuis is op vergaderavonden altijd open vanaf  19:00 uur.

Wilt u de vergadering bekijken via internet (live of achteraf)?
Dat kan ook. Bekijk de raadsvergaderingen gemeente Vlieland

Wilt u de vergaderstukken van de vergadering raadplegen?
De agenda voor de raadsvergadering wordt ongeveer 8 dagen voor de vergadering gepubliceerd.
Via onderstaande button zijn de vergaderstukken te benaderen.

Belangrijke informatie over de raadsvergadering van 29 juni 2020
Lees hier hoe u deze vergadering online kunt volgen.

Live uitzending

vergaderstukken