Raadsvergaderingen

De raad vergadert maandelijks, uitgezonderd  het zomerreces. De data van de vergaderingen kunt u vinden in onderstaand vergaderschema.

Wilt u de vergadering bijwonen?
Dat kan. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Dorpsstraat 127). U hoeft zich niet aan te melden: de deur van het gemeentehuis is op vergaderavonden altijd open vanaf  19:00 uur.

Wilt u de vergadering bekijken via internet (live of achteraf)?
Dat kan ook. Bekijk de raadsvergaderingen gemeente Vlieland

Wilt u de vergaderstukken van de vergadering raadplegen?
De agenda voor de raadsvergadering wordt ongeveer 8 dagen voor de vergadering gepubliceerd op www.ibabs.eu

U kunt inloggen met:

Site: vlieland

E-mailadres: burger

Wachtwoord: burger

U kunt de stukken zowel via de website van iBabs als via de speciale iBabs-app (voor IOS,  Android en windows10) raadplegen.