Wapen en vlag

Wapen

Het wapen is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1816. Het is een: "Schild in de lengte doorgesneden, de rechter helft van goud, beladen met drie zwarte balken van de rechter boven- naar de linker benedenhoek nederdalende, de linker helft van lazuur, beladen met een wassende maan van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon". 

Amelander wapen

Het wapen wordt als heerlijkheidswapen gevoerd sinds het einde der 16e eeuw. De oorsprong van het wapen is niet bekend. Volgens een overlevering zouden de schuinbalken de balken voorstellen, die de Amelanders op Terschelling hadden geroofd om er een galg van te maken.

Hierop slaat ook het volgende rijmpje:

  • De Amelander schalken,
  • stolen 3 balken,
  • des avonds in de maneschijn,
  • daarom zal dit hun wapen zijn.

Vlag

Bij raadsbesluit van 27 juni 1950 is de gemeentevlag als volgt vastgesteld: "Vier even hoge banen van blauw en geel, met daarin op het midden van het blauw een zilveren omgewende wassenaar, op het geel drie zwarte verkorte rechter schuinbalken naast elkaar".

wapen van Ameland