Besluitenlijst raadscommissievergadering van 4 maart 2019