Besluitenlijst raadscommissievergadering van 1 juli 2019