Besluitenlijst raadscommissievergadering van 03 juni 2019