Besluitenlijst raadscommissievergadering 8 oktober 2018