Besluitenlijst raadscommissievergadering 7 oktober