Besluitenlijst raadscommissievergadering 7 mei 2018