Besluitenlijst raadscommissievergadering 7 januari 2019