Besluitenlijst raadscommissievergadering 6 mei 2019