Besluitenlijst raadscommissievergadering 4 november 2019