Besluitenlijst raadscommissievergadering 4 maart 2019