Besluitenlijst raadscommissievergadering 4 juni 2018