Besluitenlijst raadscommissievergadering 4 februari 2019