Besluitenlijst raadscommissievergadering 2 september 2019