Besluitenlijst raadscommissievergadering 13 augustus 2018