Besluitenlijst raadscommissievergadering 10 december 2018