Programma's en begrotingen

Het begrotingsproces is de gang van zaken rond het gemeentebeleid van de gemeente Ameland en de inkomsten en uitgaven die daarbij horen. Het begrotingsproces bestaat uit drie stappen: collegeprogramma, programmabegroting en jaarstukken.

In het collegeprogramma van de gemeente Ameland staan de plannen en afspraken voor de vier jaar durende bestuursperiode. Het collegeprogramma krijgt jaarlijks zijn vertaling in de begroting. Verantwoording over de plannen vindt plaats in het jaarverslag, dat meestal voor de zomer wordt vastgesteld.

In de begroting van de gemeente Ameland leest u wat de gemeente het komend jaar wil bereiken, wat ze daar voor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. Alle inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen staan in de gemeentebegroting. De gemeenteraad stelt de begroting meestal in november vast.

Archief