Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

De gemeentelijke organisatie is vormgegeven volgens het directiemodel. In 2012 is binnen de organisatie van de gemeente Ameland een veranderingstraject ingezet. De gemeente Ameland werkt nu volgens het directiemodel en de organisatie heeft een 'plattere' vorm gekregen.

De gemeentelijke organisatie wordt nu aangestuurd door een secretaris-directeur en twee adjunct-directeuren. Zij sturen de diverse clusters aan. Binnen de clusters werken de gemeenteambtenaren in teams. De ambtenaren werken gezamenlijk aan vele verschillende taken van de gemeente.

Klant Contact Centrum

Bij de gemeente Ameland werken we met een Klant Contact Centrum. Hier kunt u terecht voor elke vraag die u heeft aan de gemeente. Het Klant Contact Centrum is te bereiken via tel. (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Veel van uw vragen kunnen direct bij het Klant Contact Centrum worden beantwoord. Indien nodig, verbinden de medewerkers van het Klant Contact Centrum u door met een ambtenaar.