Mandaatreglement en mandaatregister

Het mandaatreglement en mandaatregister van de gemeente Ameland kunt u hier raadplegen.

Het mandaatreglement geeft algemene richtlijnen over hoe er in de gemeentelijke organisatie wordt omgegaan met gemandateerde bevoegdheden, de vervanging en de ondertekening.

In het mandaatregister is een overzicht van alle geldende mandaten opgenomen. Het geeft aan welke bevoegdheden er namens het college of de burgemeester door medewerkers van de gemeente of externen mogen worden uitgeoefend.