Collegeprogramma

In het voorjaar van 2018 is er een coalitieakkoord tot stand gekomen dat is gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartners AmelandEĆ©n en PvdA. Het coalitieakkoord, ook wel het collegeprogramma, geeft de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid weer voor de raadsperiode 2018-2022. U kunt het collegeprogramma hier inzien.