Collegeleden

Leo Pieter Stoel

Stoel
contactgegevens en taken Leo Pieter Stoel
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadresbestuurssecretariaat@ameland.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • DB De Waddeneilanden
 • Personeel en organisatie
 • Voorlichting en communicatie
 • FinanciĆ«n
 • Handhaving (evenementen, horeca, algemeen)
 • Onderwijs (primus)
 • Ameland Duurzaam Zelfvoorzienend (secundus)
Politieke partijVVD

Ellen Bruins Slot

Bruins Slot
contactgegevens en taken Ellen Bruins Slot
FunctieWethouder
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadresebruinsslot@ameland.nl
Taken
 • Ameland Duurzaam Zelfvoorzienend (primus)
 • Onderwijs (secundus)
 • Werk en inkomen
 • Sociaal domein
 • Gezondheid, welzijn en Sport
 • Jeugd en jongeren
 • Cultuur en monumentenzorg
 • Landbouw en Natuur
 • Milieu (incl. vergunningen, toezicht, handhaving)
 • Water en Kustbescherming
 • AB De Waddeneilanden
 • 2e Locoburgemeester
Politieke partijSociale Fractie Ameland

Theo Faber

Faber
contactgegevens en taken Theo Faber
FunctieWethouder
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadrestfaber@ameland.nl
Taken
 • Economische zaken, recreatie en toerisme
 • Infrastructuur en vervoer
 • Buitendienst en reiniging
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Huisvesting
 • Woningbedrijf
 • Bouw (incl. vergunningen, toezicht, handhaving)
 • AB De Waddeneilanden
 • Locoburgemeester
Politieke partijAmelandEĆ©n

Iwan Valk

Valk
contactgegevens en taken Iwan Valk
FunctieSecretaris-directeur
Telefoonnummer0519-555555
E-mailadresivalk@ameland.nl
Taken
 • Secretaris college van burgemeester en wethouders
 • Directeur ambtelijke organisatie