Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord, of het collegeprogramma, heeft het college van burgemeester en wethouders vastgelegd hoe zij het gewenste beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld, wil uitvoeren.