Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van woensdag 28 maart 2018

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op woensdag 28 maart 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 18 maart 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2018
05. Voorstel inzake beslissing op bezwaarschrift Kontour Vastgoed b.v. e.a. gericht tegen het negatieve besluit inzake het plan voor het realiseren van een Wellnessresort aan de Molenweg 18 te Nes
06. Rechtmatigheid van de verkiezingen van 21 maart 2018
07. Onderzoek geloofsbrieven raadsleden
08. Afscheid vertrekkende raadsleden
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl