Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van donderdag 29 maart aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op donderdag 29 maart 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Installatie en afleggen eed/belofte nieuwe raadsleden gemeente Ameland
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018
05. Het benoemen en be√ędigen van schaduwfractieleden
06. Het benoemen van commissievoorzitter(s) en invullen ambt waarnemend voorzitter van de raad
07. Verkiezingsuitslag - coalitievorming
08. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl