Rectificatie: uitnodiging en agenda voor de raad van donderdag 29 maart aanstaande

RECTIFICATIE DATUM

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op donderdag 29 maart 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Installatie en afleggen eed/belofte nieuwe raadsleden gemeente Ameland
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018
05. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl