Raadscommissievergadering Zorg op 18 maart

Dit item is verlopen op 19-03-2019.

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 18 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook beluisteren via de LOA.

De actuele agenda en de vergaderstukken kunt u vinden in het Raadsinformatiesysteem. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.