Prowad Link-project van start: hoe natuur en economie elkaar kunnen versterken

Dit item is verlopen op 27-02-2019.
prowad

Bij de startbijeenkomst van Prowad Link op 4 en 5 februari in Leeuwarden en op Ameland namen meer dan 50 stakeholders uit Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk deel aan het eerste Prowad Link-forum. De deelnemers bezochten bedrijven op Ameland om praktisch inzicht te verkrijgen in hoe ondernemers samenwerken met natuurorganisaties en duurzaamheid en zij spraken over merkactivatie, merkengagement, co-creatie en duurzaam ondernemerschap. Namens de gemeente Ameland, subpartner van Prowad Link, verwelkomde wethouder Ellen Bruins Slot de deelnemers bij het Natuurcentrum in Nes en ondertekende de samenwerkingsovereenkomst van Prowad Link.

Wethouder Ellen Bruins Slot: “We zoeken in dit project de verbinding tussen duurzame groei, leefbaarheid en de bescherming van de natuur in het hele Werelderfgoedgebied. Als we het duurzaam toerisme samen met ondernemers dusdanig doorontwikkelen en op een verantwoorde manier met het Waddengebied omgaan, kunnen we er met elkaar een goed duurzaam merk van maken dat nog decennia meegaat.

Het project Prowad Link richt zich op het verbinden van natuur met ondernemerschap en het benutten van de Werelderfgoedstatus door de regio. Het is een Europees gefinancierd project (ERDF-North Sea) dat tot 1 september 2012 loopt. De startbijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Fryslân, het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Gemeenschappelijk Waddenzee-secretariaat in Wilhelmshaven en de gemeente Ameland. Meer informatie vindt u op https://northsearegion.eu/prowad-link.