Nieuws

 • Gemeentehuis gesloten op maandagmiddag 4 maart

  (22-02-2019) Lees meer
 • Geen lintjesborrel op 26 april 2019

  (20-02-2019) Lees meer
 • Wie verdient volgend jaar een lintje?

  (20-02-2019) Lees meer
 • Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure woning Jan Jacobsweg Hollum

  (20-02-2019) Lees meer
 • Openbare raadsvergadering op 25 februari

  (18-02-2019) Lees meer
 • Nieuw raadsinformatiesysteem

  (14-02-2019) Lees meer
 • Inspiratieavond circulair ondernemen op 28 februari

  (13-02-2019) Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan De Hagen Hollum en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

  (13-02-2019) Lees meer
 • Hout op het strand

  (12-02-2019) Lees meer
 • Iwan Valk nieuwe secretaris-directeur gemeente Ameland

  (12-02-2019) Lees meer
 • Aftrap convenant Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden

  (11-02-2019) Lees meer
 • Prowad Link-project van start: hoe natuur en economie elkaar kunnen versterken

  (07-02-2019) Lees meer
 • Levenloos geboren kind registreren in Basisregistratie Personen

  (07-02-2019) Lees meer
 • Verkeershinder in en om Nes

  (01-02-2019) Lees meer
 • Welstandscommissie Hûs en Hiem voortaan in oneven weken

  (25-01-2019) Lees meer
 • Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Badweg 23, Hollum

  (23-01-2019) Lees meer
 • Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Tussen Dijken in Hollum

  (23-01-2019) Lees meer
 • Bedankt strandopruimers!

  (15-01-2019) Lees meer
 • Rijkswaterstaat start met bochtafsnijding vloedgeul bij Holwerd

  (10-01-2019) Lees meer
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van Klaveren

  (09-01-2019) Lees meer
 • Waddenburgemeesters uiten zorgen over containervervoer

  (09-01-2019) Lees meer
 • Nieuws over de containers in het Waddengebied

  (05-01-2019) Lees meer
 • Gedeputeerde Kielstra en RWS-directie bezoeken Ameland

  (05-01-2019) Lees meer
 • Inloopavonden raadsfracties op afspraak

  (02-01-2019) Lees meer
 • Voorbereidingsbesluit Recreatieterrein Nes-Buren

  (28-11-2018) Lees meer
 • Nieuwsbrief Zorg op Ameland editie 8

  (01-08-2018) Lees meer
Archief