Sociaal team

De gemeente Ameland heeft sinds enkele jaren een Sociaal Team, ook wel een Zorg Advies Team genoemd. Dit team is er voor inwoners van Ameland die vastlopen op sociaal of psychisch gebied, bijvoorbeeld in geval van werkloosheid, relatieproblemen, schulden of verslavingen. Het Sociaal Team bestaat uit verschillende professionals die werkzaam zijn op het gebied van Sociale zaken, WMO, maatschappelijk werk en thuiszorg, maar ook de VNN, politie en MEE Friesland zijn vertegenwoordigd.

Inwoners die te maken hebben met meervoudige problematiek, kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente. U kunt hierbij denken aan gevallen waarbij:

  • simpele enkelvoudige doorverwijzing vaak moeilijk is vanwege meerdere problemen;
  • adequate hulpverlening ontbreekt, met ontwrichting van het leven van de cliënt tot gevolg;
  • er sprake is van een dreigende huisuitzetting of andere dringende financiële problemen;
  • er sprake is van overlast waarbij normale protocollen niet (meer) werken;
  • de bestaande hulpverlening lijkt te stoppen of niet lijkt te werken;
  • er geen duidelijke hulpverlenende instantie is aan te duiden waarbij de cliënt terecht kan;