Subsidie activiteiten toeristische jeugdgroepen Ameland

 • Wat is het?

  Wilt u als toeristische jeugdgroep activiteiten ondernemen op Ameland? De gemeente Ameland kan u hierin ondersteunen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan is een vergoeding mogelijk. Het budget is beperkt en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Dien uw subsidie daarom zo snel mogelijk in.

  Subsidiabele activiteiten

  • Museumbezoek
  • Wadlopen
  • Tractortocht
  • Robbentocht
  • Huifkartocht
  • Outdoor groepsactiviteiten
  • Overige activiteiten die naar het oordeel van het college bijdragen aan de beleving van Ameland en de kwaliteit van het verblijf

   Aanvraag voor fietsverhuur valt niet onder deze subsidieregeling.

  Voorwaarden

  • de jeugdgroep bestaat uit minimaal 15 personen;
  • de verblijfsduur op Ameland is minimaal 3 nachten;
  • de activiteit vindt plaats tijdens het verblijf van de groep op Ameland en in het kalenderjaar van de aanvraag;
  • per groep wordt maximaal één aanvraag ingediend;
  • de aanvraag kan meerdere activiteiten bevatten;

  Vergoeding

  • De vergoeding is maximaal 50% van de kosten van de activiteit(en);
  • Het bedrag aan subsidiabele kosten is minimaal € 50,-;
   Voorbeeld: Kost uw activiteit € 90,- dan wordt de subsidie niet toegekend omdat u onder het minimumbedrag uitkomt.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 1,- per persoon per nacht.
  • De subsidie wordt achteraf op basis van declaratie uitbetaald.

  Beoordeling aanvragen

  • De beoordeling vindt drie maal per jaar plaats in de rondes:
   - 15 t/m 28 februari;
   - 1  t/m 30 april;
   - 1 t/m 31 juli
  • Alle aanvragen die tot één dag voor de beoordelingsronde zijn ingediend, worden meegenomen;
  • Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvraag;
  • Na 31 juli is het niet meer mogelijk om voor het kalenderjaar subsidie aan te vragen.
  • Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u nadat de activiteiten zijn afgerond, een declaratie indienen. 

 • Direct regelen Ameland