Gebiedsteam

Gebiedsteam Ameland is er voor inwoners van Ameland van alle leeftijden. U kunt er terecht met al uw vragen rondom (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning.

Gebiedsteam Ameland is een samenwerkingsverband van professionals van verschillende instellingen die werken in het sociaal domein op Ameland. Zij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van zorg, welzijn, jeugd en werk en inkomen. Gebiedsteam Ameland helpt u bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Het team kijkt samen met u ook naar wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of bijvoorbeeld buren voor u kunnen doen. Blijkt dat u toch extra zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan zorgt uw contactpersoon uit het Gebiedsteam ervoor dat de hulp of zorg beschikbaar komt.

Contact

Via de gemeente Ameland: